Skattefritagelse

Hvis du skal fraflytte Danmark, fordi du ønsker at bo, studere, arbejde etc. i et andet land (uden for Danmark), kan du søge om skattefritagelse vedrørende din SU, pension, løn, honorar mv.

Beskatningen vil ske efter gældende Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og den kontraherende stat. Denne afgørelse kan være forskellig efter de fakta der medgår i din sag.   

Vi kan hjælpe dig med at ansøge og beregne om hel eller delvis skattefritagelse efter gældende Dobbeltbeskatningsoverenskomst.  

 

Bindende svar fra SKAT

Vi hjælper dig med at indhente et bindende svar fra SKAT. Bindende svar indhentes, hvis man er i tvivl om, hvad en handling kan betyde skattemæssigt. Ved større disposition er bindende svar en rigtig god måde at beskytte dig/din virksomhed, således man ikke senere bliver overrasket med store krav fra SKAT. Bindende svar er bindende for SKAT, og er gyldig i 5 år.