Klage til SKAT

Din virksomhed, eller du som privatperson, har altid mulighed for at klage over en forhøjet skat, moms, afgift og/eller told ansættelse fra SKAT.

TaxCom hjælper dig igennem processen, og beregner den korrekte ansættelse efter reelle fakta samt dokumentationer. Derefter kan vi på vegne af din virksomhed/dig som privatperson klage over SKATs ansættelse og opnå fuld eller delvis medhold i sagen. 

Vi tilbyder også at være dig bisidder under evt. kommende møder ved SKAT.  

  

Klage til andre myndigheder

Taxcom hjælper dig med klager til andre myndigheder.

Kommunen, - Jobcenteret, - Ankeinstanser, - Sygehuset, - Udlændigestyrelsen, - Statsforvaltningen, - Finansrådet,  - Forsikringsselskaber, - Banker etc.