Vores ydelser til private personer

 

Skatteforhold:

- Oprettelser /ændringer i skattekort m. beregnet fradrag

- Selvangivelse m. beregnet fradrag

- Genoptagelse af tidligere årsopgørelser, hvor der er tvivl om for meget betalt skat

- Skattefritagelse vedrørende løn, pension, SU etc. - ved fraflytning DK

 

Gælsbreve:

- Oprettelse af Anfordringslån - rentefrit familielån 

 

Skilsmissesager:

Inden skilsmissen bliver ansøgt ved Statsamtet er der flere ting man skal overveje og beslutte sig om;

- Økonomi

- Bopæl, børn, samvær, forældremyndighed

- Arv

- Legalisering af dansk skilsmissepapir i Udlandet (herunder Tyrkiet).


Gældssanering:

Gældssanering er en ordning, hvor du får nedsat en stor og håbløs gæld til et beløb, som du er i stand til at betale.

Vi hjælper med at indhente de relevante dokumenter og ansøger til nedsættelse. Vi vil bestæbe på, at du på lige vilkår kan få mulighed for at kigge fremad i livet.

 

Opholds- og arbejdstilladelse i Danmark :

Vi hjælper dig med at ansøge om VISUM, ophold og arbejdstilladelse i Danmark.